Ανώνυμη καταγγελία για τις ΜΚΟ, προκάλεσε την έρευνα της ΕΑΔ- Κοστολόγηση €68 την ημέρα για το κάθε “ασυνόδευτο ανήλικο”

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, και λειτουργούν δομές για ασυνόδευτα ανήλικα υπό έρευνα

Η έρευνα (12/05) της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, με τα μεικτά κλιμάκια στα οποία συμμετείχαν 40 ελεγκτές, ήρθε σε ακολουθία .. ανώνυμης καταγγελίας. Σύμφωνα με αυτή , ΜΚΟ – η οποία δεν κατ ονομάζεται- με δραστηριοποίηση στο μεταναστευτικό, παρουσίαζαν “ακαθάριστους ισολογισμούς” στην οικονομική τους διαχείριση, λαμβάνοντας κονδύλια από ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα την τελευταία τριετία τα οποια είτε δεν ολοκλήρωναν είτε δεν τα εκτελούσαν σε απόλυτη εφαρμογή των συμβάσεών τους .

Οι τρεις ΜΚΟ μεταξύ των οποίων και η λειτουργία δύο δομών σε φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων, με έδρα τον Κεραμεικό και τη Γλυφάδα, “ήταν μόνο η αρχή”, σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες  από πηγές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, μεταξύ των ελεγχόμενων ΜΚΟ υπήρχε ανάληψη προγράμματος,  ύψους €14 εκατομμυρίων , ενώ άλλη ανάληψη έργου έχει απολαβές περίπου €1.200.000. Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, λόγω προβλημάτων εκταμίευσης χρημάτων διεκόπη το 2018 και ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Πράλληλα, δύο από τις ΜΚΟ λειτουργούν και δύο δομές – ξενοδοχεία με προγράμματα για ασυνόδευτα ανήλικα, στη Γλυφάδα όπου διαβιούν  17 ασυνόδευτα ανήλικα, ενώ 14 είναι καταγεγραμμένα στη δομή – ξενοδοχείο του Κεραμεικού . Και στις δύο αναλήψεις έργων, η κοστολόγηση εκτός των λειτουργικών εξόδων , για τα ασυνόδευτα ανήλικα, σε σίτιση, εκπαίδευση, για ρουχισμό και διαμονή , αποτιμάται στα €68 την ημέρα, δηλαδή περίπου στα €2.000 το μήνα κατ ατομο.

Από τη έρευνα προέκυψε ότι στον θολό και ασαφές αχαρτογράφητο πεδίο των ΜΚΟ περίπου 1.400 υπολογίζονται όσες είχαν παρουσία στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, ωστόσο βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο για ασφαλή συμπεράσματα. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται η δραστηριοποίηση ξένων ΜΚΟ εντός της Ελληνικής επικράτειας, χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, με τον έλεγχο να είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και λόγω υφιστάμενου νομοθετικού κενού. Ασαφές επίσης είναι και το πεδίο της εισροής χρηματοδότησης είτε από κορδύλια ευρωπαϊκών προγραμμάτων είτε από δωρεών αφού σε αυτή την περίπτωση δεν υφίσταται έλεγχος για τα ποσά, το σκοπό και την προέλευση των χρημάτων οπότε ενδέχεται και το ξέπλυμα χρήματος, όπως ισχυρίζονται πηγές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Σημειώνεται πως πλέον έχει τεθεί σε λειτουργία το «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» οι οποίες δραστηριοποιούνται στο μεταναστευτικό, με πιστοποίηση για τους συνεργάτες τους και Φορείς με τους οποίους συναλλάσσονται με αποκλειστικό αριθμό μητρώου και ειδική ταυτότητα, από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, για όσες διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ελληνική Πολιτεία.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας, το πόρισμα για τις τρεις ΜΚΟ αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Ιουνίου .