“Αναβολή σε παράταση” για τα νέου τύπου Ελληνικά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι καθυστερήσεις στην αλλαγή των Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων Ελλήνων πολιτών, έχουν επιτρέψει έντονη φημολογία  και αναβολές για τον ακριβή χρόνο έκδοσής τους.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, μέχρι το 2019 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία ώστε οι νέες ταυτότητες να χορηγηθούν στους Έλληνες πολίτες.

Υπό την επίβλεψη Αξιωματικού της ΔΕΕ της ΕΛ.ΑΣ, δύο ομάδες έχουν επεξεργαστεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα διέπουν τις νέες ταυτότητες καθώς και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύσει μετά και την έκδοσή τους.

Πιέσεις προς την Ελληνική κυβέρνηση για την έκδοση των νέων ΔΑΤ

Αν και τα δημόσια έγγραφα διατίθενται από το κράτος, στην περίπτωση της χορήγησης των ΔΑΤ νέου τύπου, η επιβάρυνση στους πολίτες, με τα απαιτούμενα παράβολα, υπολογίζονται στα #€10 κατ’ άτομο.

Τα νέα ΔΑΤ κρίθηκε ως προς το κόστος για τους πολίτες ιδιαίτερα κοστοβόρα

Οι νέες ταυτότητες έχει προβλεφθεί– σε πρώτη φάση- να περιέχουν ηλεκτρονική καταχώριση βιομετρικών χαρακτηριστικών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη επέκτασης με ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ώστε η χρήση τους να επεκταθεί- σε δεύτερο χρόνο- στις υγειονομικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ, ενδεχομένως και σε συναλλαγές με το τραπεζικό σύστημα.