«Αναβάθμιση και βαθμολογική εξέλιξη, με αποδέσμευση από πάρεργα που δεν ταιριάζουν στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης»

Κείμενο γνώμης του Αντιπροέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, για τον αποδέσμευση των Αστυνομικών από το πάρεργο της επίδοσης εγγράφων στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

«Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε συζητήσεις για την αναβάθμιση της σχολής Αστυφυλάκων, για το βαθμολόγιο και πως θα εξελιχθούμε υπηρεσιακά . Τι γίνεται όμως με τα πάρεργα των Αστυνομικών που αυξάνονται καθημερινά ;
Ένα από τα βασικά πάρεργα , κατά την γνώμη μου είναι οι επιδόσεις και κοινοποιήσεις δημοσίων εγγράφων . Όλος, σχεδόν ο Δημόσιο τομέα απευθύνεται στην Αστυνομία για επίδοση διαφόρων εγγράφων ή διοικητικών πράξεων που εκδίδει και χρίζουν επίδοσης ή κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους πολίτες . Κατά καιρούς μάλιστα έχουμε δει να αποστέλλονται στην Αστυνομία για επίδοση , από Υπηρεσίες του Δημοσίου, ακόμα και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν στους υπαλλήλους τους .
Η έλλειψη κλητήρων ή η διάθεση τους σε άλλα καθήκοντα, η έλλειψη ξεκάθαρου και εναρμονισμένο με την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που διανύουμε, νομοθετικού πλαισίου για τον τρόπο επίδοσης και κοινοποίησης των εγγραφών , έχουν καταστήσει , έμμεσα την Αστυνομία ως μοναδικό υπόχρεο για την επίδοση των δημοσιών εγγράφων τόσο τον Δικαστικών Αρχών όσο και των λοιπών Δημοσίων Υπηρεσιών αποπροσανατολίζοντας την Αστυνομία από το κύριο έργο της που είναι η Αστυνόμευση . Μια μικρογραφία της όλης κατάστασης είναι το παράδειγμα Υπηρεσίας (μεικτό Αστυνομικό τμήμα) που Αστυνομεύει περίπου 20 χιλιάδες κατοίκους κλήθηκε το 2020 να επιδώσει περίπου 5 χιλιάδες έγγραφα τόσο Δικαστικών Αρχών όσο και Υπηρεσιών του Δημοσίου (ΕΟΤ, ΕΦΕΤ, ΕΜΝΕ , Στρατολογίας , ΔΟΥ , Εφορεία Αρχαιοτήτων κ.α ) κατά μέσο όρο 20 έγγραφα περίπου την εργάσιμη ημέρα .
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει την υποχρέωση για επίδοση των παραγγελιών των δικαστικών αρχών σύμφωνα με το ΚΠΔ όταν δεν υπάρχει ποινικός ή δικαστικός επιμελητή.
Για να επιστρέψω λοιπών στην αρχή θα πρέπει η αναβάθμιση της Σχολής Αστυφυλακών σε Α.Ε.Ι και η βαθμολογική εξέλιξη των Αστυνομικών να συνδυαστεί και με την αποδέσμευση από πάρεργα που δεν ταιριάζουν τόσο με την εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την οποία διανύουμε, όσο και με το ρόλο της σύγχρονης Αστυνομίας », επισημαίνει ο  Αντιπρόεδρος ΕΑΥΝΚ, Στυλιανός Σουλιώτης.