Ανακοίνωση για την παράταση κανονικής άδειας 2017

Ανακοίνωση της Ένωσης Αθηνών για την παράταση κανονικής κανονική άδειας

“Η Ένωση Αθηνών ενημερώνει τα μέλη της ότι η κανονική άδεια του έτους 2017 ΔΕΝ θα παραταθεί.

Εξαιρείται το προσωπικό που διατίθεται για την ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών (Β. & Ν. Αιγαίου) και οι περιοχές του Έβρου με δαπάνες, στο πλαίσιο των μεταναστευτικών ροών.

Τυχόν δικαιούμενες ημέρες κανονικής άδειας έτους 2017 θα δύνανται να διανυθούν από 16-04-2018 έως 31-05-2018.