Ανακοίνωση Αρχηγείου ΕΛΑΣ, αναφορικά με υπηρεσιακή διαταγή, προς το ένστολο προσωπικό για το δημοψήφισμα.

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ, επιβεβαιώνει τη διαταγή η οποία έχει αποσταλεί προς τις Υπηρεσίες, αναφορικά με παρέμβαση για δημόσιες θέσεις του ενστόλου προσωπικού. Ωστόσο, επιχειρείται να “αυτοδιαψευστεί” με επιχειρηματολογία ως προς τις πειθαρχικές ποινές όπως αυτές έχουν εκφράσει προς το ένστολο προσωπικό από τους Ανώτατους Αξιωματικούς, και απορρέουν από το σχετικό άρθρο του εκλογικού νόμου που έχει δημοσιευτεί στο Π.Δ. 26/2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, “σχετικά με αναρτήσεις σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, που αναφέρονται σε διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για το δημοψήφισμα της 05-07-2015, ανακοινώνονται – διευκρινίζονται τα ακόλουθα, προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ή παρερμηνείας,
η συγκεκριμένη διαταγή εκδόθηκε την 29-06-2015 και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του αστυνομικού προσωπικού κατά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος,
στο πλαίσιο αυτό μνημονεύονται και επεξηγούνται οι ισχύουσες διατάξεις για την εμφάνιση, παράσταση και συμπεριφορά του αστυνομικού προσωπικού,
στο περιεχόμενο της διαταγής δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές ή κυρώσεις, οι οποίες άλλωστε προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι ανάλογες διαταγές εκδίδονται πάγια σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσίας” αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σχόλιο του nantiareport, σύμφωνα με την ελληνική γραμματική, μεταφέρουμε σε εισαγωγικά (“”)εκφράσεις όπως ακριβώς έχουν διατυπωθεί ή με μεταφορική ερμηνεία του κυριολεκτικού ορισμού της λέξης, ή φράσης που περιλαμβάνονται στα εισαγωγικές.
Για όσους λοιπόν δεν αντιλαμβανονται ότι διαβάζουν, διευκρινιστικά, τα εισαγωγικά στον τίτλο χρησιμοποιούνται με τη λέξη να λαμβάνει μεταφορικό ορισμό.. ενώ στο κείμενο η φράση διατυπώθηκε σε συγκέντρωση ενημέρωσης, από Ταξίαρχο προς το ένστολο προσωπικό..
Διευκρινίσεις για τα αυτονόητα..

Νάντια Αλεξίου- NantiaReport