«Αναγκαία η άμεση εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού που χρωστάει το ΒΟΕΑ»

Ενημέρωση αναφορικά με τα υπολειπόμενα ποσά – οφειλές προς τους δικαιούχους του ΒΟΕΑ από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

«Αναγκαία η άμεση εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού που χρωστάει το ΒΟΕΑ στα μέλη μας και απαραίτητο επιτέλους οι αρμόδιοι συνδικαλιστές να κάνουν κάτι. Θυμίζουμε ότι πριν περίπου 2 χρόνια υποβάλλαμε πρόταση στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για τον διαχωρισμό του ΒΟΕΑ από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ώστε να λειτουργήσει αυτόνομα και να τηρεί στο ακέραιο της υποχρεώσεις του! Δυστυχώς αυτή απορρίφθηκε από τους γνωστούς-άγνωστους συνδικαλιστές που έχουν ρίξει το βάρος τους στο βαθμολόγιο-ο κόσμος γελάει…
Οι δικαιολογίες σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που τάχα πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται, καθώς και απόπειρες να περάσουν τέτοιες στο παρελθόν από τις 2 τελευταίες κυβερνήσεις, όχι μόνο το πρόβλημα δεν έλυναν, αλλά προσπαθούσαν να μειώσουν το τελικό ποσό που οφείλει το εν λόγω ταμείο. Ο καιρός όμως πέρασε χωρίς ούτε οι υπεύθυνοι να δώσουν δίκαιη λύση, ούτε οι συνδικαλιστές του βαθμολογίου να προτείνουν λύση βιώσιμη…
Οι συνάδελφοι μας θέλουν λύση τώρα και πληρωμή των ποσών που τους οφείλονται!» αναφέρει ο Γιώργος Δεληγιώργης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων ».