Αίτημα της ΕΑΣΥΘ για είσοδο των Αστυνομικών στα ΚΑΑΥ

Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μέσω της ΠΟΑΣΥ, για την είσοδο των Αστυνομικών και των οικογενειών τους στα ΚΑΑΥ στο πλαίσιο αμοιβαίας συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας

Στην επιστολή των συνδικαλιστών της της ΕΑΣΥΘ, προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, επισημαίνουν, «Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στο εν θέματι ζήτημα, το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως το αστυνομικό προσωπικό. Όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν οι Αστυνομικοί εισέρχονταν στα ΚΑΑΥ χωρίς κανένα πρόβλημα, πληρώνοντας το αντίστοιχο αντίτιμο για την χρήση της παραλίας, των χώρων αναψυχής και την σίτισή τους, κάτι το οποίο πλέον δεν ισχύει.

Παρότι, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την άνωθεν εξυπηρέτηση, οι Αστυνομικοί περιλαμβάνονταν άτυπα στους δικαιούχους χρήστες των ΚΑΑΥ λόγω των αμοιβαίων αισθημάτων συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επειδή η οικονομική κρίση έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό τις οικογένειες των συναδέλφων μας, και δεδομένου ότι δεν είναι πολλοί οι Αστυνομικοί που επισκέπτονται τα ΚΑΑΥ, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας ώστε να γίνει δεκτό το αίτημά μας για την χρήση των προαναφερόμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τους Αστυνομικούς και τις οικογένειές τους».